#Sejarah Islam Saturday, 29 April 2017 | 5:56:06 pm

Kisah Diangkatnya Muhammad SAW menjadi Rasulullah

Nabi Muhammad saw, dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul-awal atau 20 April 571M. Sebelum beliau dilahirkan, ayahnya telah wafat. Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Mutalib, kemudian disusui oleh Halimatus Sa’diyah. Setelah kakeknya wafat, beliau diasuh oleh pamannya yaitu Abu Talib. Salah satu dari usaha Muhammad sebelum diutus menjadi rasul ialah berniaga ke Yaman, […]