#Sejarah Islam Sunday, 30 April 2017 | 2:06:16 am

Substansi Yang Terkandung Dalam Dakwah Rasulullah SAW Pada Masa Periode Mekah

Pada periode Mekah, substansi dakwah Rasulullah saw. difokuskan pada beberapa masalah sebagai berikut : Ajaran Tauhid Pada periode ini, dakwah Nabi Muhammad berisi ajaran tauhid, RAsulullah pertama kali diutus oleh Allah swt. Ditengah-tengah masyarakat Mekah yang senantiasa menyekutukan Allah dan menmpunyai keyakinan tahayul, yaitu percaya terhadap barang-barang yang tidak masuk akal. Maka dari itu, Nabi […]