#Edukasi Islami Monday, 20 November 2017 | 2:03:31 am

Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Dalam Islam

Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Hadisriwayat.com – Orang tua adalah pihak yang telah memberikan segalanya kepada kita ketika didalam kandungan sampai akhir khayatnya. Ketika kita masih dalam kandungan, sang ibu terus menggendong kita dengan doa dan harapan yang besar agar anaknya selamat dilahirkan ke dunia. Setelah lahir orang tua akan mulai mengasuh dan membesarkan kita […]

#Kultum Tuesday, 29 August 2017 | 4:33:49 pm

Kultum Tentang Berbakti Kepada Orang Tua

KULTUM TENTANG BERBAKTI KEPADA ORANG TUA Assalamu’alaikum wr.wb Puji syukur atas nikmat karunia, hidayah kesehatan, hidayah iman dan taqwa yang Telah Allah berikan pada kita, untuk senantiasa berkumpul dalam hal kebaikan seperti saat ini. Mudah-mudahan setiap langkah kita untuk mencari segala urusan dunia ini didasarkan oleh akidah iman dan takwa yang akan mengantarkan kita pada […]