Jika kita mengaku umat islam tentu tidak asing lagi jika kita membahas Al-Qur,an. Tulisan ini akan memaparkan secara garis besar

Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang diberi keistimewaan dan wewenang tertentu. Malaikat tidak mempunyai nafsu seperti manusia. Ketika Allah memerintahkan

Amal Jariyah adalah sebuah amalan yang pahalanya akan terus menerus mengalir hingga hari kiamat, walau pun orang yang melakukan amalan