Edukasi Islami

Sahabat Dunia dan Akhirat

Dalam agama islam  hubungan persahabatan memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia. Seorang muslim dianjurkan saling membina hubungan persahabatan antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya dan selalu mencari sahabat yang sholeh yang mengingatkan sahabtnya […]

Edukasi Islami

Pengantin Bidadari Akhirat

Ketika Kita mendengar kata ini “Pengantin bidadri akhirat” mungkin Kita masih belum memahami apa maksud dari kalimat tersebut. Maksud dari pengantin bidadari akhirat erat kaitannya dengan ketaatan atau suatu cerminan contoh untuk umat islam di […]