Dalam agama islam  hubungan persahabatan memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia. Seorang muslim dianjurkan saling membina hubungan persahabatan antara muslim